Про автора

Марущак Анатолій Іванович – доктор юридичних наук (2008), професор (2011). Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2013).

Головними напрямами наукової діяльності Марущака А.І. є дослідження проблем інформаційного права та інформаційної безпеки. Підготував 8 кандидатів юридичних наук. Автор та співавтор понад 150 науково-методичних праць, серед яких монографії, навчальні посібники, рекомендовані МОН України для вищих навчальних закладів, курси лекцій, науково-практичні посібники, наукові статті у фахових виданнях. Член редколегій наукових журналів: «Інформаційна безпека людини, суспільства, держави», «Інформація і право», «Юридичний журнал», «Науковий вісник Національної академії СБ України», «Збірник наукових праць Національної академії СБ України», «Суспільство, держава, управління, право», «Безпека інформації».

Постійно бере участь у розробці законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів України.
Розробив авторські програми і лекційні курси з питань інформаційної безпеки юридичних осіб, охорони комерційної та банківської таємниці, які впроваджені у діяльність державних і приватних організацій.

Експерт юридичної секції Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі України (з 2009 р.), член підкомісій науково-методичних комісій МОН України з національної (2009-2013 р.р.) та інформаційної безпеки (2010-2013 р.р.), експерт експертної ради з національної безпеки при ДАК України (2011-2014 р.р.), спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора юридичних наук.

Марущак А.І. є лауреатом: Премії Кабінету Міністрів України за внесок молоді у розбудову держави у номінації за наукові досягнення (постанова Кабінету Міністрів України № 760 від 16.06.2004 року), Премії ім. Івана Франка у галузі інформаційної діяльності у номінації за кращу наукову роботу в інформаційній сфері (наказ Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 22.08.2007 року № 306), Всеукраїнського конкурсу Союзу юристів України «Юрист року – 2007» у номінації «вчений-юрист», Премії Президента України для молодих вчених 2008 року (Указ Президента України від 01.12.2008 р. № 1122/2008), володарем гранта Президента України для обдарованої молоді (розпорядження Президента України від 14.12.2005 р. № 1276/2005-рп).