Суспільно необхідна інформація і приватність особи

Суспільно необхідна інформація і приватність особи

На сьогодні практичного значення набуває поняття суспільно необхідної інформації. Норми чинної редакції Закону України «Про інформацію» містять положення: «Інформація з обмеженим доступом (ІзОД) може бути поширена, якщо вона є суспільно необхідною, тобто є предметом суспільного інтересу, і право громадськості знати цю інформацію переважає потенційну шкоду від її поширення. Предметом суспільного інтересу є інформація, яка свідчить про загрозу державному суверенітету, територіальній цілісності України; забезпечує реалізацію конституційних прав, свобод і обов’язків; про можливість порушення прав людини, введення громадськості в оману, шкідливі екологічні та інші негативні наслідки діяльності (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб тощо» [1, ст. 29]. До ІзОД зокрема відносимо конфіденційну інформацію про особу і таємницю приватного життя особи, що загалом охоплюється поняттям приватність особи.
У мирний час норма про можливість поширення ІзОД, зважаючи на те, що вона є предметом суспільного інтересу, стосувалася переважно відомостей, які перебували у володінні органів державної влади. Посилалися на таку норму громадські організації, які бажали отримати докладну інформацію, захищену грифом обмеження доступу.
В умовах військової й інформаційної агресії проти України зазначена норма може і фактично використовується органами державної влади, насамперед правоохоронними, для поширення інформації про осіб, які мають протиправні наміри терористичного характеру. Прикладами реалізації норми щодо переважання суспільного інтересу над правом особи на приватність є транслювання перехоплених розмов осіб, які здійснюють або мають намір здійснити протиправні діяння терористичного спрямування.
Таким чином, інститут суспільно необхідної інформації набуває нових форм реалізації у сучасних умовах збройного протистояння на Сході України.

Література:
1. Закон України від 13.01.2011 р. «Про внесення змін до Закону України «Про інформацію» (нова редакція) //Відомості Верховної Ради України. — 2011. — № 32. — Ст. 313.

Відновлення поверхні ємалі старих ванн. Реставрация ванн в Івано-Франківську рідким акрилом без шума та пилу.

Оставить комментарий